Reptil totem

Moder jord ger mångfald direkt från skogen till de levande varelserna. Denna mångfald varierar från nation till nation, så är dess effekt på djurens levande livsmiljö. Det intressanta är att oroa sig för en sådan mängd djur som är de äldsta som fortfarande finns på jorden, vars historia kan vara nära dinosaurernas ålder. Den sorten av djur som vetenskapligt heter och som vi känner som reptilvarelser. Dessa varelser uppträdde i form av teckning av människorna i den gamla historien. Några av dessa varelser målades upp som dåliga och några som goda. Den perfekta termen för dessa slags varelser är det totem de är ihågkomna för från dåtid till nutid.

Det är dess sätt att se på och betrakta acceptans. Andligt tänkande är dessa djur som budbärare genom hela vårt fysiska och andliga liv. Med tidigare historia hjälper de oss att få insikter, självmedvetenhet, förbättra anslutningen till det förflutna och någon gång visa en glimt av framtiden. De kommer in i vårt liv när vi står vid vägskäl eller vid större beslutsfattande.

Reptil totem