Om Ungsocialisterna

Därför är vi spirituella marxister

Vi på Ung-Socialisterna är ett ideellt förbund med spirituell marxism på agendan. Vår övertygelse är människans historia är historien om en ständig kamp, kampen mellan klasserna. Men vad betyder det egentligen idag när så många hävdar att klasser överhuvudtaget inte finns längre. Vårt svar är att klass är mer relevant än någonsin. Skillnaden mellan dagens Sverige och det förrevolutionära Ryssland eller Marx Tyskland är att vi inte längre förmår att se klasserna lika tydligt. Klyftorna, misären och förtrycket är lika skoningslöst nu som då men numer är det dolt under en tjock och giftig dimma av egoism, snabba lån, andefattig skräpkultur och meningslösa slitochsläng-produkter som iPhones, smarta TV-apparater.

Vi slutar aldrig att förundras över det faktum att vi människor trots alla möjligheter alltid lyckas bli bli slavar under olika former av förtryck. Så fort vi revolterat mot ojämlikhet och förnedring och störtat en herre ersätter vi denne med en annan tyrann. Trots att vi teoretiskt har friheten att skapa det samhälle vi själva vill ha och förtjänar väljer vi frivilligt att bygga en ekonomi som förtrycker, slår ner och förslavar. Om och om igen blir vi kuggar i ett oändligt och orättvist maskineri där vi alla är utbytbara. Så behöver det inte vara.

Det är nu hög tid att vi vaknar upp ur dvalan, att vi reser oss och slår sönder bojorna. Klockan är slagen och det är dags att vi tar steget fullt och uppfyller vår sanna potential. Individernas befrielse är nämligen inte bara möjlig, den är nödvändig. För att citera Marx: ”Det kan inte finnas någon social utveckling som är självständig och fristående från människans individuella utveckling.” På samma sätt menar vi att den mänskliga historien per definition är samma sak som historien om de enskilda individernas utveckling och förverkligande. Det är med andra ord vi, du och jag, som skapar historien och därmed även verkligheten, tillsammans.

Vi har makten inom räckhåll. Men för att denna möjlighet ska bli verklighet krävs att vi slår oss fria från de bojor som produktionsförhållanden, kulturella förväntningar och traditionella synsätt har slagit om våra fötter. Ingenting sker per automatik. Först då vi börjar använda oss av de enorma skatter och den idérikedom som världen erbjuder blir det möjligt att omforma samhället och skapa en ny bättre värld. Men för detta ska ha rimlig chans att lyckas krävs en samlad ansträngning. För innan riktig, genomgripande och sant revolutionär förändring, på det materiella så väl som det andliga planet, ens ska vara möjlig måste alla vakna ur sin slummer. För vissa som tror sig dra fördelar av det kapitalistiska systemet kan det steget vara långt.

En grundförutsättning för att vi inte ska fastna i hamsterhjulet är att vi byter ut de förhärskande målen och medlen för utveckling och makt. Vi måste byta ut kapitalet som drivkraft, alltså pengar och prylar, och skaffa oss en annan motivation att göra någonting alls utöver att gå till jobbet och ruttna bort i tv-soffan. Men vad ska då ersätta denna strävan efter pengar med? Vårt svar är spiritualism och tron på andens makt. Slutmålet för oss spirituella marxister är inte inte att upphöja arbetet eller ens arbetarklassen till en en helig ko, en kunglighet eller gud så som många tycks tro (åtminstone om traditionella marxister). Vårt mål är istället att befria mänskligheten från det tvingande arbetets börda. Först då blir vi fria att utforska och uppfylla vår sanna spirituella potential. Först då får vi det andliga utrymmet att uppnå det transcendentala och allomfattande självförverkligande som ger oss makten över vårt eget öde.