En renässans för världens spådamer och deras kunskap

En spådam eller sierska, oavsett vilken inriktning hen har, har förmågan (eller sig ha den) att säga någonting om vår framtid.  Nu är det visserligen många som säger sig ha den förmågan i viss mån. Ekonomer påstår sig till exempel veta bättre än den stora allmänhet om vad man bäst bör göra med sina pengar i framtiden.  Skillnaden är egentligen inte så stor som många föreställer sig mellan de här yrkeskategorierna. Spådamer och ekonomer alltså. Båda har tillgång till en kunskapspool som vi andra inte kan komma åt. Hur som helst. Att få veta något om vad som kommer ske i framtiden är alltid lockande. Det är rent av grundläggande mänsklig egenskap att vara nyfiken på sådant. Av någon märklig anledning så har vi idag dock större tilltro till just ekonomer. På oklara grunder skulle man faktiskt kunna säga. Rent statistiskt sett så finns det nämligen ytterst lite som tyder på att ekonomer skulle vara mer träffsäkra än just ekonomer i sina profetior.

Oväntat spirituell president
Oväntat spirituell president

Vinden vänder
Som vi sett har tilltro till spådamer varit större förr än vad den är nu. Men det här förhållanden är kanske på väg att vända. Det kan mycket väl vara så att synska medium och spådamer av diverse slag är på väg att få en renässans. Ett exempel är den gamla (numer avlidne) amerikanske presidenten Ronald Reagan. Han var på sin tid ganska omstridd,  i vissa kretsar avskydd. Numer hålls hans närmast som ett helgon i vissa kretsar. Reagan och hans gärning har omvärderats, i klart positiv riktning. Kanske är det därmed dags att hans metoder och intressen uppvärderas några snäpp. Det råkar nämligen förhålla sig så att Reagan fattade många om inte merparten av sina beslut utifrån råd han fick från sin spådam, eller rättare sagt sin astrolog vid namn Joan Quigley. Jo, det är helt sant. Han planerade statsbesök, framträdanden, ekonomiska beslut och debattstrategier baserat på stjärntecken och himlakroppar.  Det är det inte många som känner till idag. Men fler förtjänar att veta sanningen så att de också får modet att tillämpa de metoder som var så framgångsrika för den amerikanske statsledaren.

President Reagans officiella astrolog och spåtant
President Reagans officiella astrolog och spåtant
En renässans för världens spådamer och deras kunskap