Klärvoajans

Metoden att veta om någonting mystiskt eller bortom folkets räckvidd, kallas clairvoyance.
Förutsägelse består av att veta om det osagda med hjälp av "portaler". De två klasserna av
clairvoyance anses vara spådom i stjärnorna och budskap från andra dimensioner. Dessa metoder
har funnits i människors liv i alla tider inklusive den primitiva världen.
Det finns olika metoder att spå, som kristaller, självhypnos genom meditation, tarotkort som
bygger på spådom där personen väljer ett kort och framtiden berättas. Automatisk skrift,
drömmar, benknotor i Afrika och kokosnötter i Polynesien. En del studerar auror, fotavtryck i aska,
studerande av djur, fåglars flygväg osv. Shamaner använder magi och spådom som är en utvecklad
del i Rom och Mexico.
Denna konst är från forntiden. Den användes främst i Egypten tillsammans med astrologi.
Utövarna av denna konst fick ett annat ställe där de kunde fokusera, ha visioner och drömmar. De
brukade frigöra sig för att skaffa sig visioner och drömmar genom att teckna magiska bilder och
genom att uttala magiska ord tillsammans med skrifterna. Drömmar finns i de gamla egyptiska
texterna som i Thothmes IV, kung i Egypten 1450 f.kr., och Nut-Amen, kung i östra Sudan och
Egypten ca 670 f.kr. Kina använde framför allt portalerna för spådom, de undersökte mönster på
den hårda baksidan av sköldpaddan brukade ge dem lederna som liknar vägen i Maya i
Centralamerika, Kinesiska monarker använde denna väg under 1146 f.kr. men det visades vara
ineffektivt. Egypten följde stjärnornas verksamhet men spådde även med drömmar och visioner.
Forntida Rom hade en klass av distinkta präster som kallades augurs. Augurs var avskilda för
tolkning av tecken på godkännande eller missnöje av gud av en händelse. Dessa bestod av tre
personer inklusive kungen. Den framträdande dogmen hos en augur var att observera tecknen och
komma till en slutsats. De brukade gå till en isolerad plats som toppen av bergen, så att man kan få
en klar syn på himlen, sätta sig under ett tält i en vindlös natt, fråga en gud om ett tecken och
vänta på svar. Blixten, åska, stjärnorna, fågelflygningen observerades noggrant. Till och med en
slutsats kom fram genom att lyssna på fågelsången och ljuden som fåglarna utgjorde, och
klassificerade, också hur fåglar åt var under fokus för att dechiffrera.
Stora beslut som domarens val, krigsföring, sändning av trupper för krig och genomgång av en lag,
togs genom att de var viktiga. I orientaliska länder var spådom genom astrologi lika vanlig som
profeterna. I öst, förutspådda genom kristall tolkning, drömmar och andra mediterande metoder.
En metodik som Egypten följdes i Kaldea och assyrier bland babylonier och etiopier. Häxor brukade
spå med hjälp av brödsmulor i den judiska talmuden, araber förutspådde med former sedda i sand,
genomborrade den burmesiska och siamesiska ett ägg i varje ände, och blåste innehållet på
marken och läste av konturerna om framtiden.
Amerika praktiserar och utövar fortfarande klärvoajans. I Mexiko fanns det till och med een
högskola för augurs i Rom, där träningen genomfördes, slutsatsen gjordes genom att lyssna på
fåglarnas sånger och deras flygning. Peru utövade spådom genom spindlarnas rörelser, tobakslöv,

majskorns form, genom att slumpmässigt se i vilken riktning frukten faller. Amerikanska stammar
som helhet var angelägna om fågellivet.
Bland de gamla romarna klassificerades fåglar som goda eller onda. I Brasilien brukade man se
indianernas själar i fåglarna, medan stammar från Paraguay ansåg att deras stamrelaterade själar
hade sjunkit in i fågeln. Den här typen av tillvägagångssätt initierade ett samband mellan spådom
och trolldom. Perus präst utövade metoder genom att göra avgudar. Prästerna i Brasilien hade en
kontrivans som kallades paxiuba, en trädstam på en mans höjd med löv och grenar kvar. Hål
borrades och prästen brukade tolkade genom att skakningen av bladen togs som ett budskap från
Jurupari, deras gudom. Över hela amerikanska kontinenten var metoder som dessa identiska.
Kontakt med andevärlden var också utbredd i Amerika.
Tydning av drömmar och visioner var mycket vanligt i Amerika, Algonquians kallade prästerna som
"drömmare av gudarna", Maya kallade dem, "lyssnare" och annat liknande. Processen att ha
visioner och drömmar blev katalyserad genom användning av droger och opiums som tobak,
maguey, coca, ormplantan och andra. Många odlade dessa typer av växter och bevis på dessa har
hittats.
Återigen har spådom visat sig vara äkta genom att ge resultat och profetiorna har varit sanna när
man ska hitta förlorade saker eller personer.
Det var mycket vanligt med kristaller i Amerika. Aztekerna i Mexiko använde polerade sandstenar
för detta ändamål som de brukade mata med hjälp av hjortens blod. Liknande sätt praktiserades
av Guatemala också.
Spådom med pilar användes också i stor utsträckning. Som när Kiche riket skulle bli attackerat av
de vita männen, bad kungen om spådom och med pilens hjälp som riktades mot stenarna. Om
inget märktes på stenarna togs det som värsta scenariot och invasionen av de vita männen.
Kungen gick till andra och frågade men spådomen förblev densamma och slutligen föll Kiche riket.
Många föremål som små ler fåglar, båtar eller båtformade fartyg har upptäckts i gravhögar i
Nordamerika, och det är spekulerat att dessa kan ha använts till spådom.
Spådom har rötter i den moderna civilisationen också. Nostradamus (1503-66) har
anmärkningsvärt varit framgångsrikt med händelserna i hans profetior i gåtfulla verser. William
Lily, en astrolog i 17th århundradet förutspådde den stora pesten i London 1965 och den stora
elden i det följande året. Bortsett från förekomsten av dessa begåvade människor, har vissa
tekniker blomstrat som drömtolkning, hand läsning och tarotkort. Många sådana system
återupplivades 1960. Återkomsten av det gamla kinesiska systemet i I Ching, där spådom av
nuvarande och framtida händelser är knuten med en djupare filosofi om ödets funktion i mänskliga
affärer.
Gå med slagruta är ett annat sätt att läsa av, där kvist eller stav används med svartkonst.
Radiesthesia är en liknande övning där pendlar används. Populariteten av spådom råder också i
moderna tider med ökningen av osäkerheten och ångestet i ekonomiskt och politiskt liv. Även med
närvaron av så många tekniker kräver klärvoajans konst en grundläggande eller utvecklad talang.

rebeccaspardig.com

Klärvoajans