Det var populärt

Det var populärt på 1960-talet med lanseringen av Letraset ark innehåller Lorem ipsum passager, och på senare tid med desktop publishing program som Aldus Pagemaker inklusive versioner av Lorem Ipsum.